https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

http://pxzdqe.w3daily.com

http://zrp90j.zoinlove.com

http://cfdbjc.cequabat.com

http://hz0jw5.shenzhenfood.com

http://dfdose.5670011.com

http://vil6lc.horsholt.com

http://90m53f.nudgietv.com

http://ibd0h0.gpofram.com

http://bjwlyr.reachaschool.com

http://0adrq0.gcn.org.cn

苹果iPhone 8渲染图都是全面屏:Home键如何实现

2018-10-20 07:34:28 来源: 威锋网(深圳)
0
分享到:
T + -

(原标题:苹果iPhone 8渲染图都是全面屏:Home键如何实现)

虽然距离苹果官方发布iPhone 8的时间还有几个月,但是已经有不少关于这款手机的报告和渲染图出现在网上。现在,外媒iDropNews对传闻中的iPhone 8新特性“功能区域”进行了重点分析。

苹果iPhone 8渲染图都是全面屏:Home键如何实现

今年早些时候,凯基证券首先预测了iPhone 8的功能区域,并且指出这是非常有可能的,因为这款设备将会采用无边框设计。iPhone 8的尺寸预计在5.8英寸左右,而由于功能区域的出现,可用的屏幕将会在5.15英寸左右。

苹果iPhone 8渲染图都是全面屏:Home键如何实现

这个功能区域预计将为用户提供动态按钮等功能,这有点类似于MacBook Pro的Touch Bar触控栏。举个例子,这个功能区域可以显示媒体控件、Safari共享选项以及照片应用的编辑工具等等。

苹果iPhone 8渲染图都是全面屏:Home键如何实现

iDropNews在iPhone 8渲染图中好具体描述了上述选项将会是什么模样。另外,这个功能区域还内置有Touch ID。不过,在这一点上,我们还无法确定苹果会将Touch ID放置在什么地方,功能区域似乎是一个不错的选择,它让iPhone 8看起来非常整洁。

苹果iPhone 8渲染图都是全面屏:Home键如何实现

这些渲染图都是基于之前的iPhone 8传闻以及不同渠道的报告而打造的,它们概述了iPhone 8的一些特定的设计细节,比如无边框显示屏和玻璃机身等等。

更重要的是,这些渲染图显示,几乎没有边框的机身设计非常适用于功能区域的实现。如果iPhone 8真的采用功能区域,那么苹果还需要考虑的是,Home键应该怎么处理呢?

苹果iPhone 8渲染图都是全面屏:Home键如何实现

苹果iPhone 8渲染图都是全面屏:Home键如何实现

苹果iPhone 8渲染图都是全面屏:Home键如何实现

段嘉祺 本文来源:威锋网 责任编辑:段嘉祺_NT7312
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车
+ 加载更多新闻
×

上班族怎么投资?任志强解读投资真谛

热点新闻

态度原创

阅读下一篇

返回网易首页返回手机首页
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
x
刘三圪旦 乌兰敖都嘎查 金磨庄 垟溪乡 坎苏乡 杨树湾村 侯古宁甫村委会 五一新村居委会 河北段村 外岙 二街坊东社区 万柳中路南口 冯家屯 石化路 东蒋村 沙河城镇 布吉西湖新村总站 内江路 榆林 胡寨镇 消水镇 吉盛路天桥 西湖道卧龙东里 巩西街村委会 天通西苑第四社区
早点加盟小吃 早餐包子店加盟 投资加盟店 舒心早餐加盟 绝味加盟
东北早餐加盟 早餐豆浆加盟 广式早餐加盟 中式早餐店加盟 书店加盟
早点餐饮加盟 知名早餐加盟 河南早餐加盟 包子早点加盟 早餐豆浆加盟
天津早点小吃培训加盟 早点小吃店加盟 早点快餐加盟 湖北早餐加盟 早点加盟好项目