https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

http://ygusgt.artirka.com

http://nv65ma.9633.org.cn

http://qdqki6.6515job.cn

http://ew60wo.gaytofs.com

http://9vso6x.levinent.com

http://4eb11n.zxdyx.cn

http://dbybeq.gaytofs.com

http://ekxa6y.hbotpn.com

http://fewe1c.kisswater.cn

http://bowgjk.lycnlife.cn

央广网

中国电子信息业“调速换挡” 攻坚核心技术

2018-10-21 09:29:00来源:中国新闻网

  中国电子信息产业进入“调速换挡”期,下一步将集中突破产业核心环节和技术瓶颈。

  2017年全国电子信息行业工作座谈会4日在南京举行。中国工业和信息化部副部长刘利华说,2017年是实施“十三五”规划的攻坚之年。全行业要集中优势资源,持续推动核心技术发展,守住产业安全和国家信息安全保障体系的底线。

  2016年,中国规模以上电子信息制造业收入达12.2万亿元(人民币,下同),同比增速为8.4%。实现利润总额6464亿元,同比增长16.1%。国产CPU、量子通信、国产芯片等核心技术取得突破,但总体而言,核心技术仍然受制于人。

  “由于创新能力不强、过度依赖投资、部分行业产能过剩等深层次问题,我国电子信息产业在‘十三五’的调速换挡可能显得更为突出,产业可能进入更低的增长区间”,工信部电子信息司副司长吴胜武说。

  2016年,中国集成电路进口额高达2271亿美元,高居中国各种产品进口额之首。同年中国集成电路领域投资同比增长超过30%,一批重大项目开工建设,其中90%生产设备都要依赖进口。

  “核心基础领域薄弱,增大了中国电子信息产业‘从跟跑转向并跑、领跑’的难度。这一点在电子专用设备方面尤为突出”,刘利华表示。

  此外,世界主要国家纷纷将电子信息产业确立为未来发展重点和制高点,加上“逆全球化”思潮和保护主义倾向抬头,产业发展的外部环境趋向恶化,部分细分领域面临贸易摩擦风险。

  刘利华说,要坚持补齐高端芯片、传感器、系统集成等基础、通用技术短板;积极布局全息显示、虚拟现实、量子通信、下一代计算、人工智能、新材料、新器件等技术领域,抢占产业发展制高点,实现“换道超车”。

  吴胜武介绍,中国将布局建设集成电路、传感器国家创新中心;启动实施网络信息核心技术和设备攻坚工程,重点突破集成电路、智能传感器等具有全局影响力、带动性强的核心关键环节等。

  顺应中国消费升级,工信部还将推进产业转型升级,大力发展智能硬件、虚拟显示、新型显示等产业,进一步提升一般贸易占比,推动出口产品向高端发展。(完)

编辑: 贾斯曼
关键词: 核心技术;换挡;中国电子信息业;电子信息产业;电子专用设备
怀柔陈各庄 宏达工业园 御道街 刘宇婷 赵公口桥西 联和镇 朱洪村 莲新街道 袁家溪乡 鲸园街道 燕莎桥东 惠新西街北口 襄阳公园 红山市场 肖家坝 辉南县 西沙屯 管镇镇 汤图满族乡 公合 松坪傈僳族彝族乡 冯旭良 天津大学四季村 东风社区 三黄埂
天津早点加盟车 流动早餐加盟 早点车加盟 早点加盟连锁店 早餐豆浆加盟
早餐免费加盟 加盟早点 加盟早点店 早餐培训加盟 北京早点
娘家早餐加盟 全球加盟网 四川早点加盟 学生早餐加盟 雄州早餐怎么加盟
港式早餐加盟 清真早餐加盟 东北早餐加盟 春光早餐加盟 品牌早餐店加盟