https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

http://zr0dau.ajrutes.com

http://9g27el.yizuhome.cn

http://httxja.bcement.com.cn

http://bv2t23.linksportage.com

http://v703ph.cdaibor.cn

http://t35cdu.hmdtek.com

http://af22ik.zxdyx.cn

http://zpwn2h.gaytofs.com

http://vnr8kk.cnzs.net.cn

http://t27xnl.lpo1capital.com

首页 > 特色乡镇 > 重点新闻

高唐县鱼丘湖街道:社区服务流行“O2O”模式

1.76补丁 三要抓基层建设。

   本报讯 “通过建立‘楼长微信群’,整栋楼上的居民联系更紧密了,我这个‘楼长’更好当啦!”4月25日,高唐县鱼丘湖街道兴隆苑小区楼长王洪民乐呵呵地说,“在这个微信群里,居民可以及时看到社区所有的惠民政策和服务活动,大家伙儿对这种创新服务形式十分认可。”

  楼长建立微信群,在传递政策知识的同时,还在线上收集居民群众的“微心愿”,并在线下搞好落实,细心帮他们解决实际问题。今年以来,鱼丘湖街道团结社区创新基层社区服务模式的做法,引来群众的一致好评。

  多年来,城市社区在管理服务上存在着明显的脱节现象。老百姓有诉求不知去找谁倾听和处理,这往往会导致一些矛盾的出现、升级甚至激化。如今,在高唐县,随着社区管理服务的不断跟进和渗透,特别是社区楼长的出现以及楼长微信群的建立,架起了基层社区干部与居民群众的连心桥。

  线上收集群众问题,线下认真解决群众问题,这种社区服务“O2O”模式,真正拉近了基层社区干部与群众的距离。“养老保险交费通知在‘楼长微信群’平台发布后,群众都在第一时间看到了,并三五成群地相约一起来办理交费,提高了交费效率。”团结社区党支部书记王艳介绍说,“通过创新服务形式,社区新农合交费、养老保险交费等工作进展得十分顺利。”

  据了解,“楼长”服务群众为志愿服务,没有任何薪酬。为激发他们服务群众的热情,鱼丘湖街道把“楼长”服务群众的时间纳入志愿服务时数,并积极推进他们参加各级志愿者星级评定和表彰活动。与此同时,该街道还不定期邀请“楼长”参加各种相关志愿服务培训活动,以此带动和丰富社区文化生活,逐步形成“楼长”服务群众的长效机制,推动基层治理工作不断进步。

  □记者 蒋希伟 通讯员 康 鹏

请关注:

相关阅读


安装掌中聊城手机客户端今日聊城城市地理经济生活人文历史聊城百科

版权与免责声明:聊城新闻网是聊城报业传媒集团所属《聊城日报》、《聊城晚报》刊登新闻及其他作品的唯一授权使用单位,上述作品电子版的版权均为聊城新闻网所有,严禁任何网站擅自转载或盗用。任何网站转载聊城新闻网作品,需事先征得本网书面授权,并注明“来源:聊城新闻网,作者□□□”等字样。双楼镇 赫山街道 深大附中 朱巴龙乡 喀格勒克镇 西黄口村委会 顶山街道 南长山镇 冶城 飞云江农场 前进道 颐和花园居委会 官路村村委会 棋盘园 榆树林子乡 海门市财政局芦荡管理所 佘家坪乡 甄家胡同 红陵旭日 人民体育场 折弓乡 贺兰路 三家子乡 浙江桐乡市石门镇 广东龙岗区大鹏镇
移动早餐加盟 爱心早餐加盟 移动早点加盟 北京早点加盟 早餐肠粉加盟
早点加盟项目 春光早点工程加盟 特色早点加盟店排行榜 春光早点工程加盟 早点面条加盟
江西早点加盟 早餐加盟费用 范征早餐加盟 早餐豆腐脑加盟 早餐店 加盟
全球加盟网 全福早餐加盟 早点加盟连锁店 早餐早点店加盟 传统早餐店加盟